POLÍTICA DE PRIVACITAT

 

1. Objecte

El titular del lloc web amb URL https://www.ense.cat/, es VPC MATIC, S.L.

VPC MATIC, S.L. ha assumit el compromís de protegir la seva privacitat i les seves dades personals. En aquesta Política de Privacitat, li informem de la forma en la qual protegim les seves dades personals. Li recomanem llegir-la abans d'accedir al contingut digital del web.

VPC MATIC, S.L. defensa fermament els drets fonamentals a la privacitat i a la protecció de les dades personals, així com el compliment de les lleis estatals i europees relatives a la privacitat.

En aquesta declaració de privacitat es descriu com VPC MATIC, S.L. tracta i protegeix les dades personals de les persones que utilitzen el nostre lloc web, així com en el context de les nostres activitats internes.

2. Responsable del Tractament

El responsable de tractament de les dades personals que ens faciliti al lloc web és VPC MATIC, S.L., amb domicili social en Passeig Pere III, 48 1., 08242 Manresa. Les dades de contacte són telèfon +34 938 733 973, i correu electrònic vpcmatic@vpcmatic.com. Per qualsevol consulta sobre el tractament que fem de les seves dades, exercici de drets o altres temes relacionats, pot enviar un correu electrònic protecciodades@vpcmatic.com o postal a les adreces correu informades en aquest paràgraf.

3. Dades que recopilem

Les dades personals, que si escau siguin facilitades pels usuaris, podran ser tractades per VPC MATIC, S.L. com a Responsable del Tractament, sent en tot moment conservades i tractades en territori de la Unió Europea.

Quan per recaptar aquestes dades personals s'utilitzin formularis, les dades facilitades per l’usuari s'entendran que són correctes, ja que és el propi usuari el que, voluntàriament, introdueix les seves dades en els formularis disponibles al nostre web i qui respon de la seva veracitat.

4. Finalitats dels tractaments de les dades personals

Les finalitats de tractament de les dades personals que ens faciliti ens els formularis “Sol·licitar informació” i “Comprar” que es posen a la seva disposició en aquest web, seran les següents:

Sol·licitar informació: atendre la sol·licitud, consulta o petició realitzada i poder tramitar-la i gestionar-la.

Comprar: atendre la sol·licitud de compra i fer les gestions per donar resposta i preparar la relació comercial i contractual.

5. Legitimació pel tractament de les seves dades personals

La base de legitimació del tractament de les dades serà el consentiment que atorga l’usuari seleccionant la casella d’autorització del tractament abans d’enviar la petició. L’usuari té dret a revocar el seu consentiment en qualsevol moment sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

6. Terminis de conservació de les seves dades personals

Les dades personals que ens faciliti ens els formularis de contacte que es posin a la seva disposició en aquest web seran conservades durant els terminis següents:

Sol·licitar informació: durant el temps necessari per tramitar i gestionar la seva sol·licitud i posteriorment es conservaran durant el temps necessari per donar resposta a possibles reclamacions. El període màxim de conservació després de donar resposta a la sol·licitud serà d’un any.

Comprar: durant tot el temps que es mantingui la relació comercial i posteriorment es conservaran durant el termini legal establert en cada moment. El període màxim de conservació segons la legislació actual serà de 5 anys.

7. Comunicació de les seves dades personals a tercers

VPC MATIC, S.L. no comunicarà les dades personals que ens pugui facilitar a cap tercer excepte requeriment judicial o de l'Administració Pública en l'exercici de les seves potestats.

8. Drets que es poden exercir

Qualsevol persona té dret a obtenir informació clara i comprensible sobre si a VPC MATIC, S.L. s'estan tractant les seves dades personals.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades de caràcter personal, així com a sol·licitar la rectificació de dades inexactes o, en el seu cas, sol·licitar la supressió quan, entre d'altres motius, les dades ja no siguin necessàries per la finalitat que van ser lliurades així com revocar el consentiment atorgat. L'exercici d'oposició al tractament de les seves dades i també pot exercir el seu dret a la limitació del tractament, de forma que les seves dades no seran suprimides però el tractament de les mateixes estarà subjecte a limitacions.

L’exercici de portabilitat no aplica en aquest cas per el tipus i finalitat de tractament de les dades personals.

L’exercici a no ser objecte d’una decisió basada únicament en el tractament automatitzat, inclosa l’elaboració de perfils, comentar-li que VPC MATIC, S.L. no fa cap tipus d’aquets tractaments.

L'exercici dels drets anteriorment indicats es poden sol·licitar per correu postal o electrònic, adjuntant còpia del DNI o passaport i exposant el dret que vol sol·licitar davant de VPC MATIC, S.L. a les adreces facilitades en el punt 2 d’aquesta Política.

9. Dret a presentar reclamació davant l'autoritat de control

En tot moment podrà presentar reclamació davant l'autoritat de control competent.

10. Mesures de seguretat que s’apliquen a les dades personals

VPC MATIC, S.L. aplica les mesures tècniques i organitzatives necessàries tenint en compte els riscos que presenten els tractaments de les dades personals, en particular com a conseqüència de la destrucció, pèrdua o alteració accidental o il·lícita de dades personals transmeses, conservades o tractades d'una altra forma, o la comunicació o accés no autoritzat a aquestes dades personals.

L’aplicació de les mesures tècniques i organitzatives previstes tenen en compta l'estat de la tècnica, els costos d'aplicació, i la naturalesa, l'abast, el context i les finalitats dels tractaments, així com els riscos de probabilitat i gravetat variables per als drets i llibertats de les persones físiques.

VPC MATIC, S.L. aplica aquestes mesures de seguretat per garantir un nivell de seguretat adequat per mitigar els riscos detectats en els anàlisis efectuats prèviament als tractaments i durant tot el cicle de vida de les dades personals i els seus tractaments.

11. Canvis en la Política de Privacitat

VPC MATIC, S.L. es reserva el dret a modificar aquesta Política de Privacitat quan sigui necessari per adaptar novetats legislatives o altres regulacions, per les bones pràctiques i procediments del mateix VPC MATIC, S.L. i per requeriment de les autoritats de control.

No obstant l'anterior, les relacions establertes amb els usuaris, amb anterioritat a la modificació de la Política de Privacitat, es regiran per les normes previstes en el moment en què l'usuari va accedir al web, sense perjudici del que es disposa en el Reglament General de protecció de Dades i en la Llei Orgànica de Protecció de Dades i Garantia dels Drets Digitals.

Recomanem als usuaris la seva lectura abans de cada accés i navegació pel web.

 

 


Passeig Pere III, 48, 1r,08240-MANRESA,Tel: (+34) 93 873 39 73 Tel Móvil: (+34) 639 36 48 02 mail: info@vpcmatic.com Avís legal