Solucions per a les escoles

El control total de la gestió del centre i l'alumnat en una sola aplicació

Gestió Centre Escolar

El paquet base que tot centre necessita per poder ser gestionat de forma eficient

Assistències

Registre de faltes d'assistència i retards, ràpid i intuïtiu

Incidències

Control total de les incidències, estadístiques i comunicació automàtica

Activitats

Registre de les activitats del centre i gestió tan del professorat, les despeses com de les autoritzacions

Sancions

Sistema d'aplicació de sancions per nivells i/o per acumulació d'amonestacions.

Horaris

Conjunt d'utilitats per la gestió dels horaris dels professors, grups, assignatures, ...

Calendaris

Control i consulta dels principals calendaris com dels específics.

Professors

Totes les eines necessaries per optimitzar el treball d'un professor.

Tutories

Emissió d'informes i comunicats a les famílies i ajuda al seguiment de les situació disciplinaria per punts.

Famílies

Espai on les famílies s'assabenten de tot allò relacionat amb el seu fill/a.

Direcció

Totes les eines necessaries per la gestió, control i seguiment per part de la direcció del centre.

Connectivitat

Importació i comunicació amb les plataformes més utilitzades en l'àmbit educatiu.

Serveis i espai al núvol

El sistema està instal·lat i centralitzat en un datacenter especialitzat.

img

Vols probar l'APP?

Posa't en contacte amb nosaltres i te l'ensenyem a fons.

Mòduls complementaris

Millora el paquet base amb aquests mòduls

Guàrdies

Creació de guàrdies i gestió dels informes, estadístiques i treballs previstos.

Entrevistes família

Permet la creació d'informes associats, els calendaris i canals de comunicació amb els familiars.

Enquestes

Generar d'una forma fàcil i intuitiva tot tipus d'enquestes per obtenir valoracions de les diferents activitats del centre.

Qualificacions

Creació de proves i gestió de les qualificacions segons diferents criteris d'evaluació.

Proves d'avaluació

El professor pot crear en el calendari els dies i hores previstos per exàmens, treballs de les seves assignatures o activitats.

Comunicació interna

Missatgeria interna entre els usuaris, professors, famílies i personal administratiu, amb possibilitat de còpia a correu destinatari.

Calendari

Creació d'esdeveniments associats als cursos que imparteix. Registre de baixa, motius i tasques previstes pel professor substitut. Missatgeria interna amb la resta d'usuaris.

Reserva d'equipaments

Vinculat amb tots els que tenen una implicació directa amb el calendari, horaris, activitats i la resta d'esdeveniments.

Reunions

Creació de reunions, indicant persones convocades i descripció de l'odre del dia. Comunicació de data reunió a tots el convocats. Informe reunió.

Connectivitat

Integració amb la plataforma Moodle.

APP

Pensat i dissenyat per sistemes IOS i Android

Pensat per facilitar la feina del professorat

L'APP per professors disposa de les funcionalitats bàsiques per registrar les faltes o retards dels alumnes, així com les incidències i incidències massives.

També permet ser l'alternativa de la missatgeria interna entre el professorat.

Perquè l'educació és feina de tots

Disponible l'APP per les famílies, per mòbils i tauleta digital amb sistemes IOS i Android.

Les famílies podem veure i justificar en tot moment les faltes d'assistència i retards, consultar les incidències, calendari d'activitats, sortides, deures i/o exàmens.

Les notificacions es reben automàticament en el mòbil o tauleta digital on s'hagin baixat l'APP.

Preus

Pagueu segons la necessitat i la flexibilitat que requereix el vostre centre.

Paquet base

60€/mes

 • Assistències · Incidències · Sancions · Activitats · Horaris · Calendaris · Professors · Tutories · Famílies · Direcció · Importacions dades aplicatius · Integració Google Calendar · Servei i espai al núvol
 • Missatgeria interna · Enquestes · Qualificacions · Gestió guàrdies · Entrevistes família · Proves d'avaluació · Reserva d'equipaments · Reunions · Integració Moodle

Quants alumnes?


IVA no inclós

Paquet complet

115€/mes

 • Assistències · Incidències · Sancions · Activitats · Horaris · Calendaris · Professors · Tutories · Famílies · Direcció · Importacions dades aplicatius · Integració Google Calendar · Servei i espai al núvol
 • Missatgeria interna · Enquestes · Qualificacions · Gestió guàrdies · Entrevistes família · Proves d'avaluació · Reserva d'equipaments · Reunions · Integració Moodle

Quants alumnes?


IVA no inclós

Fins a 400 alumnes

115€/mes

 • Totes les funcionalitats bàsiques de gestió centre escolar
 • Missatgeria interna
 • Qualificacions
 • Gestió guàrdies
 • Entrevistes família
 • Proves d'avaluació
 • Reserva d'equipaments
 • Reunions
 • Integració Moodle
Fins a 900 alumnes

168€/mes

 • Totes les funcionalitats bàsiques de gestió centre escolar
 • Missatgeria interna
 • Qualificacions
 • Gestió guàrdies
 • Entrevistes família
 • Proves d'avaluació
 • Reserva d'equipaments
 • Reunions
 • Integració Moodle
Més de 900 alumnes

265€/mes

 • Totes les funcionalitats bàsiques de gestió centre escolar
 • Missatgeria interna
 • Qualificacions
 • Gestió guàrdies
 • Entrevistes família
 • Proves d'avaluació
 • Reserva d'equipaments
 • Reunions
 • Integració Moodle

Novetats

Sempre caminant endavant

Enquestes

Gestió d’enquestes amb la creació de preguntes amb respostes simples, múltiples o respostes obertes. Útil per la gestió de les sortides, tallers, assignatures, reunions, per obtenir grau de satisfacció, autoritzacions, enquestes, puntuacions. Consulta i/o exportació de les respostes amb els resultat en cada moment.

Unitats formatives i projectes

Pels controls d'assistències i incidències permet gestionar l'alumnat assistent per unitats formatives i permeten l'estadística separada per unitat.
També es poden gestionar les diferents agrupacions d'alumnes quan varis professors fan la formació per projectes.

Guàrdies i substitucions

S'ha millorat la gestió de les guàrdies amb un entorn més visual i intuïtiu.
Es pot simultanejar sistema d'assignació substituts automàtic i/o manual. El sistema proposa l'ordre de substitució més òptim segons situació i historial substitucions dels professorat.

Notificacions per APP

A l'actual sistema de notificacions per APP, s'hi afegeix un sistema configurable pel propi centre de notificacions als diferents usuaris de la plataforma. Les notificacions poden ser per diferents situacions, absència, incidències i/o esdeveniments del calendari, activitats, exàmens, reunions.

Distribuït per