Avís legal Web

Als efectes del que disposa la Llei 34/2002 d'11 de juliol de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, (d'ara endavant, la LSSICE), es posa en coneixement de l'usuari (d'ara endavant, l'USUARI), que accedeixi a aquesta pàgina web amb el domini, “www.ense.cat”, (d'ara endavant, la WEB), la següent INFORMACIÓ GENERAL SOBRE EL PRESTADOR DEL SERVEI:
 

 Raó social: VPC MATIC, S.L.

 Domicili: P. Pere III  48 - 1 

 C.I.F.: B-60895927

 Tel.: 938733973

 Fax: 938771261

 Email: vpcmatic@vpcmatic.com

 Inscripció en el Registre Mercantil de Barcelona: Tomo 32538, Folio 0096, hoja 214663, Inscrip. 1ªAixí mateix, VPC MATIC, SL. informa a l'USUARI dels següents termes i condicions:
 

 1. Condicions generals d'ús del web
  • Els continguts, activitats comercials i serveis, en general, prestats a través del web estan sotmesos als termes i condicions previstos en aquest “Avís Legal” (d'ara endavant, l'AVÍS), i donen compliment a la legislació española vigent, especialment, a l'esmentada LSSICE i a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (d'ara endavant, la LOPD).
  • En conseqüència, el simple accés i utilització del web per qualsevol persona implica l'atribució de la condició d'USUARI i l'acceptació plena de tots els termes i condicions recollits en aquest AVÍS des del mateix moment que s'accedeix al WEB.
  • L'accés al WEB, així com la sol·licitud de tot tipus d'informació són totalment gratuïts.
 2. Política de privacitat
  • VPC MATIC, SL. obté dades de caràcter personal a través del formulari de contacte del web, únicament, d'aquelles persones que remetin alguna consulta, sol·licitud i/o comentari. A l'efecte de la LOPD, les dades facilitades a VPC MATIC, SL amb motiu de la utilització del formulari a través del nostre portal web, passen a formar part d'un fitxer titularitat de l'empresa, degudament registrat davant l'AEPD. La finalitat del fitxer serà la de gestionar les consultes i peticions rebudes, així com, putualment, mantenir informades a aquestes persones de qualsevol informació relacionada amb l'activitat realitzada per l'empresa, que pogués ser del seu interès.
  • Per protegir la intimitat dels USUARIS, queda prohibit l'enviament de qualsevol dada referent a la seva ideologia, religió, creences, origen racial, salut, i vida sexual a través del nostre formulari web o per altres mitjans.
  • L'USUARI podrà exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, en els termes establerts a la legislació vigent, mitjançant comunicació escrita dirigida al domicili social de VPC MATIC, SL. o a l'adreça de correu electrònic que consten en la informació general d'aquest AVÍS.
 3. Política de correus comercials
  • D'acord amb la LSSICE, VPC MATIC, SL. no realitza pràctiques d’spam, per la qual cosa no envia correus comercials per via electrònica que no hagin estat prèviament sol·licitats o autoritzats per l'USUARI.
  • No obstant això, aquesta autorització podrà ser revocada en qualsevol moment per l'USUARI mitjançant comunicació escrita dirigida al domicili social de VPC MATIC, SL. o a l'adreça de correu electrònic que consten en la informació general d'aquest AVÍS.
  • Tanmateix, s'informa a l'USUARI que fora, al mateix temps, client de VPC MATIC, SL. que, d'acord amb la LSSICE, les seves dades poden ser utilitzats per enviar-li els esmentats correus comercials per via electrònica, sense el seu previ consentiment, sempre que versin sobre productes o serveis similars als quals inicialment van ser objecte de contractació. No obstant això, l'usuari o client podrà oposar-se en qualsevol moment a l'enviament d'aquests correus comercials mitjançant el mateix procediment assenyalat en el paràgraf anterior.
 4. Cookies i links
  • Aquesta pàgina web no utilitza cookies.
  • Des de la pàgina web de VPC MATIC, SL., ocasionalment, es podrà accedir a altres pàgines web, a través de links, o hipervincles. VPC MATIC, SL. no es fa responsable de l'estat de les polítiques de seguretat, privacitat i protecció de dades de caràcter personal, recomanant als usuaris que, si accedeixen a aquestes pàgines, s'informin en primer lloc del contingut de les mateixes.
 5. Informació sobre recursos tècnics
  • VPC MATIC, SL proporciona als Usuaris els recursos tècnics adequats perquè, amb caràcter previ, puguin accedir a aquest avís sobre la Política de Privacitat o a qualsevol altra informació rellevant i puguin prestar el seu consentiment lliurement. 

Passeig Pere III, 48, 1r,08240-MANRESA,Tel: (+34) 93 873 39 73 Tel Móvil: (+34) 639 36 48 02 Fax:(+34) 93 877 12 61 mail: info@vpcmatic.com Avís legal