Solucions per a les escoles

El control total de la gestió del centre i l'alumnat en una sola aplicació

Gestió Centre Escolar

El paquet base que tot centre necessita per poder ser gestionat de forma eficient

Assistències

Registre de faltes d'assistència i retards, ràpid i intuïtiu

Incidències

Control total de les incidències, estadístiques i comunicació automàtica

Activitats

Registre de les activitats del centre i gestió tan del professorat, les despeses com de les autoritzacions

Sancions

Sistema d'aplicació de sancions per nivells i/o per acumulació d'amonestacions.

Horaris

Conjunt d'utilitats per la gestió dels horaris dels professors, grups, assignatures, ...

Calendaris

Control i consulta dels principals calendaris com dels específics.

Professors

Totes les eines necessaries per optimitzar el treball d'un professor.

Tutories

Emissió d'informes i comunicats a les famílies i ajuda al seguiment de les situació disciplinaria per punts.

Famílies

Espai on les famílies s'assabenten de tot allò relacionat amb el seu fill/a.

Direcció

Totes les eines necessaries per la gestió, control i seguiment per part de la direcció del centre.

Connectivitat

Importació i comunicació amb les plataformes més utilitzades en l'àmbit educatiu.

Serveis i espai al núvol

El sistema està instal·lat i centralitzat en un datacenter especialitzat.

img

Vols probar l'APP?

Posa't en contacte amb nosaltres i te l'ensenyem a fons.

Mòduls complementaris

Millora el paquet base amb aquests mòduls

Pagaments

Control dels pagaments que les famílies realitzen amb la targeta de crèdit, accedint com usuari a la web o l’APP.

Guàrdies

Creació de guàrdies i gestió dels informes, estadístiques i treballs previstos.

Entrevistes família

Permet la creació d'informes associats, els calendaris i canals de comunicació amb els familiars.

Enquestes

Generar d'una forma fàcil i intuitiva tot tipus d'enquestes per obtenir valoracions de les diferents activitats del centre.

Qualificacions

Creació de proves i gestió de les qualificacions segons diferents criteris d'evaluació.

Proves d'avaluació

El professor pot crear en el calendari els dies i hores previstos per exàmens, treballs de les seves assignatures o activitats.

Comunicació interna

Missatgeria interna entre els usuaris, professors, famílies i personal administratiu, amb possibilitat de còpia a correu destinatari.

Calendari

Creació d'esdeveniments associats als cursos que imparteix. Registre de baixa, motius i tasques previstes pel professor substitut. Missatgeria interna amb la resta d'usuaris.

Reserva d'equipaments

Vinculat amb tots els que tenen una implicació directa amb el calendari, horaris, activitats i la resta d'esdeveniments.

Reunions

Creació de reunions, indicant persones convocades i descripció de l'odre del dia. Comunicació de data reunió a tots el convocats. Informe reunió.

Connectivitat

Integració amb la plataforma Moodle.

APP

Pensat i dissenyat per sistemes IOS i Android

Pensat per facilitar la feina del professorat

L'APP per professors disposa de les funcionalitats bàsiques per registrar les faltes o retards dels alumnes, així com les incidències i incidències massives.

També permet ser l'alternativa de la missatgeria interna entre el professorat.

Perquè l'educació és feina de tots

Disponible l'APP per les famílies, per mòbils i tauleta digital amb sistemes IOS i Android.

Les famílies podem veure i justificar en tot moment les faltes d'assistència i retards, consultar les incidències, calendari d'activitats, sortides, deures i/o exàmens.

Les notificacions es reben automàticament en el mòbil o tauleta digital on s'hagin baixat l'APP.

Preus

Pagueu segons la necessitat i la flexibilitat que requereix el vostre centre.

Paquet base

60€/mes

 • Assistències · Incidències · Sancions · Activitats · Horaris · Calendaris · Professors · Tutories · Famílies · Direcció · Importacions dades aplicatius · Integració Google Calendar · Servei i espai al núvol
 • Missatgeria interna · Pagaments · Enquestes · Qualificacions · Gestió guàrdies · Entrevistes família · Proves d'avaluació · Reserva d'equipaments · Reunions · Integració Moodle

Quants alumnes?


IVA no inclós

Paquet complet

115€/mes

 • Assistències · Incidències · Sancions · Activitats · Horaris · Calendaris · Professors · Tutories · Famílies · Direcció · Importacions dades aplicatius · Integració Google Calendar · Servei i espai al núvol
 • Missatgeria interna · Pagaments · Enquestes · Qualificacions · Gestió guàrdies · Entrevistes família · Proves d'avaluació · Reserva d'equipaments · Reunions · Integració Moodle

Quants alumnes?


IVA no inclós

Fins a 400 alumnes

115€/mes

 • Totes les funcionalitats bàsiques de gestió centre escolar
 • Missatgeria interna
 • Qualificacions
 • Gestió guàrdies
 • Entrevistes família
 • Proves d'avaluació
 • Reserva d'equipaments
 • Reunions
 • Integració Moodle
Fins a 900 alumnes

168€/mes

 • Totes les funcionalitats bàsiques de gestió centre escolar
 • Missatgeria interna
 • Qualificacions
 • Gestió guàrdies
 • Entrevistes família
 • Proves d'avaluació
 • Reserva d'equipaments
 • Reunions
 • Integració Moodle
Més de 900 alumnes

265€/mes

 • Totes les funcionalitats bàsiques de gestió centre escolar
 • Missatgeria interna
 • Qualificacions
 • Gestió guàrdies
 • Entrevistes família
 • Proves d'avaluació
 • Reserva d'equipaments
 • Reunions
 • Integració Moodle

Novetats

Sempre caminant endavant

Pagaments

Aquest mòdul gestiona els pagaments de les famílies al centre.
Les famílies realitzen els pagaments amb la targeta de crèdit, accedint com usuari a la web o l’APP.
En tot moment el centre i les famílies disposen de l'estat de comptes per cada alumne.
(Consultar cost d'operació)

Gestió actes i reunions

Gestió d'actes i reunions, indicant persones convocades, descripció de l'odre del dia, acta de la reunió, assistents, documents adjunts i signatures.

Missatgeria APP

S’amplia tot el sistema de comunicacions per correu electrònic i per notificacions per la pròpia APP, més fàcil i més ràpid.
Els centres determinen l’activació de resposta de les famílies als tutors de l’alumne.

Enquestes

Gestió d’enquestes amb la creació de preguntes amb respostes simples, múltiples o respostes obertes.
S’afegeix l’aplicació de càrrecs per sortides, matrícules, d’altres, per la seva posterior gestió de pagaments.

Distribuït per